Ako oznámiť v práci, že som tehotná

Be Lenka logo Be Lenka
26.09.2018
Ako oznámiť v práci, že som tehotná

Tehotenstvo je veľkou zmenou v živote každého páru. Príchod malého človiečika na svet totálne prevráti zaužívaný spôsob života často nielen mamičke a oteckovi, ale celej rodine, ktorá sa mu viac či menej musí v určitých oblastiach prispôsobiť. Tehotenstvo sa však citeľne dotkne aj zamestnania rodičov, najmä mamičky, ktorá ho musí včas oznámiť zamestnávateľovi. Ako na to?

Kedy povedať zamestnávateľovi o tehotenstve

Nemusíte utekať do kancelárie vášho šéfa hneď v ten deň, keď vám tehotenský test ukáže dve čiarky. Ale na druhej strane by ste nemali ani príliš dlho s oznámením tehotenstva otáľať. Na to, kedy povedať šéfovi, že ste tehotná, vplýva viacero faktorov, a to najmä:

  • fyzická náročnosť práce
  • pracovné prostredie
  • miera stresu na pracovisku
  • vzťahy medzi kolegami a zamestnávateľom
  • rizikové tehotenstvo

Kedy a ako oznámiť tehotenstvo v práci záleží predovšetkým od toho, na akej pracovnej pozícii pracujete. Ak žena pracuje najmä fyzicky, musí o svojom tehotenstve povedať skôr ako napríklad žena pracujúca v kancelárii za počítačom. Je predsa jasné, že tehotná žena nesmie vykonávať náročné fyzické práce, dvíhať ťažké veci a podobne.

Rovnako v prípade, ak je práca pre ženu stresujúca, mala by zamestnávateľovi povedať skôr, že je tehotná, aby mohla z pracovného zaťaženia ubrať. Stres nie je dobrý pre nikoho, tobôž nie pre tehotnú ženu a malé vyvíjajúce sa dieťatko.

Ďalším faktorom je pracovné prostredie. Ak žena pracuje v prostredí, kde je vystavená určitému riziku, taktiež je namieste upovedomiť zamestnávateľa o tehotenstve včas, aby žena mohla riziko eliminovať a aby teda neohrozila život svojho potomka.

Ide najmä o ženy pracujúce v zdravotníctve na rádiodiagnostických oddeleniach, kde sú vystavované žiareniu, ženy pracujúce v prašnom prostredí, v kaviarňach a baroch s povoleným fajčením, kde sú vystavené pasívnemu fajčeniu, prípadne ženy pracujúce v prostredí s vysokou mierou hluku. V takýchto prípadoch je často riešením preradenie tehotnej ženy na iné oddelenie alebo zmena vykonávanej činnosti.

Vzťahy medzi kolegami a zamestnávateľom dokážu taktiež vplývať na to, kedy sa žena rozhodne vyjsť so svojim tehotenstvom "na svetlo". Pokiaľ na pracovisku panuje dobrá a priateľská nálada a kolegovia sú zároveň kamaráti, často im žena o svojom stave povie ihneď, rovnako je to i v prípade zamestnávateľa.

Ak je váš šéf zároveň vaším kamarátom, s ktorým sem-tam v rámci partie vybehnete aj kdesi posedieť, bude sa vám určite omnoho jednoduchšie a uvoľnenejšie hovoriť aj o tom, že ste tehotná. Naopak, ak na pracovisku nie je dobrý kolektív, ale ľudia sa "skupinkujú", prípadne každý pracuje individuálne, celková nálada je úplne iná a žena nevidí dôvod, aby niekomu zo svojich kolegov povedala o tehotenstve dovtedy, pokým to na nej sami neuvidia.

Ako oznámiť v práci, že som tehotná

Kedy je teda vo všeobecnosti vhodné oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi a akú formu na to zvoliť? Stačí to iba povedať, alebo je vhodnejšia písomná podoba oznámenia? Je treba povedať, že Zákonník práce vyslovene neukladá žene povinnosť oznámiť zamestnávateľovi, že je tehotná, avšak v tom prípade ju nikto nebude považovať za tehotnú zamestnankyňu a nebudú jej tým pádom umožnené isté práva a tiež výhody.

Ak žena tehotenstvo oznámi, má právo na osobitnú právnu ochranu. Pod ňou sa rozumie úprava pracovných podmienok a pracovného času, ale aj to, že na tehotnú ženu sa nevzťahuje zákaz výpovede v ochrannej dobe. Ak sa teda žena rozhodne oznámiť tehotenstvo svojmu šéfovi, podľa Zákonníka práce tak musí urobiť písomne a zároveň musí predložiť lekárske potvrdenie.

Niektoré ženy čakajú s oznámením tehotenstva napríklad až do záveru prvého trimestra, iné pre istotu povedia šéfovi, že sú tehotné, skôr, pre prípad, že by sa o tom náhodou mohol dozvedieť z iného zdroja a už by bol "oheň na streche".

Keďže súčasťou písomného oznámenia tehotenstva musí byť aj lekárske potvrdenie, oznamuje žena zamestnávateľovi tehotenstvo približne v 10. týždni tehotenstva, pretože vtedy jej lekár vystaví tehotenskú knižku, ktorá slúži ako spomínané lekárske potvrdenie.

Oznámenie o tehotenstve VZOR

Neviete, ako písomne oznámiť tehotenstvo? Môžete oznámenie o tehotenstve napísať sama na počítači v textovom editore, vlastnoručne ho podpísať a odovzdať zamestnávateľovi spolu s lekárskym potvrdením. Ak s tým potrebujete pomôcť, ponúkame vám tento vzor:


Vaše meno a priezvisko, adresa (zarovnané na stred)

Názov firmy (zamestnávateľa),
sídlo,
IČO 
(zarovnané napravo)

Vec: Oznámenie

V súlade s ustanovením § 40/6/ Zákonníka práce Vám týmto oznamujem, že som tehotná.
Predpokladaný termín pôrodu je .................

V súvislosti s termínom pôrodu je predpokladaný dátum nástupu na materskú dovolenku stanovený na ...................

Zároveň Vás žiadam, aby mi bolo umožnené absolvovať všetky povinné lekárske prehliadky určené lekárom.

Ďakujem.


V........ dňa.........                                             Váš podpis


Prečítajte si aj o zábavných spôsoboch, ako oznámiť partnerovi, že bude otcom.

Prihláste sa na odber noviniek 10%

a získajte 10% zľavu na Váš prvý nákup, exkluzívne ponuky a najnovšie informácie.

Zaujímajú ma:

Kliknutím na „PRIHLÁSIŤ“ súhlasíte so zaradením Vašej emailovej adresy do databázy prevádzkovateľa týchto stránok, a so zasielaním informácií o jej produktoch a službách. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov a právach dotknutej osoby, sú uvedené tu