Čínsky kalendár počatia

Už ste počuli o čínskom kalendári počatia? Vraj si vďaka nemu s približne 85 percentnou úspešnosťou viete vypočítať, v akom mesiaci môžete splodiť chlapca a kedy dievča. A 85 percent je celkom slušné číslo, no niewink?

História čínskeho kalendára počatia siaha až do 13. storočia. Jeho úspešnosť pri určovaní pohlavia ešte nenarodeného dieťatka bola vyčíslená na 99 percent, pričom počas testovania v Severnej Amerike v minulom storočí poklesla na 85 percent. Ale to stále nie je zlé, či?

Výpočet pohlavia
Ako teda čínsky kalendár počatia funguje? O pohlaví dieťaťa rozhodujú dva zásadné údaje: lunárny vek ženy v čase počatia a mesiac, kedy bolo dieťa počaté.  Lunárny vek však neznamená váš aktuálny vek v čase, kedy plánujete dieťa splodiť, ale váš vek podľa čínskeho kalendára, ktorý má na rozdiel od nášho maximálne 355 dní, čiže je možné, že keď začnete počítať, budete mať aj o dva roky viac, ako máte teraz.

Znie to možno zložito, ale teraz si to rozoberieme krok po kroku tak, aby sme sa dostali k tomu správnemu veku.

Čínsky rok má, ako sme spomínali, 355 dní a na rozdiel od nášho nezačína každý rok tým istým dňom. Príchod nového roka oslavujú v Čine vždy v rozmedzí od polovice januára do konca februára. Napríkald v roku 1955 oslavovali Nový rok 24. januára, v roku 2003 1. februára.

Pri výpočte vášho lunárneho veku teda musíte mať na pamäti, že každý rok začína v Číne iným dňom a že ku vášmu veku si musíte pripočítať vždy ešte jeden rok navyše.

Časová os čínskych Nových rokov:

7. február 1978

28. január 1979

16. február 1980

5. február 1981

25. január 1982

13. február 1983

2. február 1984

20. február 1985

9. február 1986

29. január 1987

17. február 1988

6. február 1989

27. január 1990

15. február 1991

4. február 1992

23. január 1993

10. február 1994

31. január 1995

19. február 1996

7. február 1997

28. január 1998

16. február 1999

5. február 2000

24. január 2001

12. február 2002

1. február 2003

22. január 2004

9. február 2005

29. január 2006

18. február 2007

7. február 2008

26. január 2009

14. február 2010

Výpočet lunárneho veku podľa čínskeho kalendára

Uveďme si nejaký príklad.

Narodili ste sa napríklad 25. februára 1986. Podľa gregoriánskeho kalendára máte k dnešnému dňu (október 2018) 32 rokov. Podľa čínskeho kalendára začal rok 1986 9. februárom, teda ešte pred vaším narodením. Tým pádom máte 32 rokov aj podľa tohto kalendára a k tomu musíte ešte pripočítať  jeden lunárny rok (keďže v Číne sa vek počíta už od počatia).

32 + 1  = 33 rokov

Ak ste sa narodili napríklad 8. februára 1986, teda deň pred začiatkom roku, tak k októbru 2018 máte podľa gregoriánskeho kalendára 32, ale podľa čínskeho už 33 (lebo ste sa podľa neho narodili v roku 1985). K tomu si treba pripočítať ešte 1 „prenatálny rok“.

33 + 1 = 34 rokov

Počatie dieťaťa podľa čínskeho kalendára
Ako sme už vyššie spomínali, pre zistenie pohlavia dieťatka podľa čínskeho kalendára nie je dôležitý len váš lunárny vek v čase počatia, ale aj mesiac, v ktorom ste dieťa splodili.  A to si už ľahko zistíte podľa tejto tabuľky, kde ružové okienka symbolizujú dievča a modré chlapca. Teda ak ste v čase plodenia mali 34 rokov a snažili ste sa v októbri, je až na 85 percent možné, že o deväť mesiacov sa dočkáte dievčatka. Ak ešte jeden mesiac počkáte a skočíte „na to“ v novembri, je možn, že to bude chlapec.

Tak hravo do počítania a plodenia devil

Poprípade si prečítajte ďalšie babské rady, ako splodiť chlapca alebo dievča, alebo princíp Jonášovej metódy