Otec na materskej dovolenke

Be Lenka logo Be Lenka
23.04.2019
Otec na materskej dovolenke

Materská dovolenka je obdobie, počas ktorého je rodič doma s dieťaťom, o ktoré sa stará od jeho narodenia, spravidla do troch rokov veku dieťaťa. Rodičom, ktorý odíde z práce a ostáva doma s dieťatkom, je vo väčšine prípadov matka. Ale sú prípady, kedy z určitých dôvodov zostáva na materskej dovolenke otec.Rodičia sa často zaujímajú aj o to, za akých podmienok môže po matke nastúpiť na materskú dovolenku otec. Hovoríme o takzvanej dvojitej materskej. Rodina si ňou chce ešte aspoň trochu prilepšiť. V dnešnej dobe nie je otec na materskej ničím výnimočným. Vďačíme za to aj tomu, že v roku 2011 sa u nás na Slovensku upravila legislatíva v oblasti materskej dovolenky v prospech rodiny. Až do uvedeného roku u nás neboli podmienky dostatočne atraktívne, aby sa na ich základe otcovia rozhodli zostať doma pri dieťatku. Dnes je situácia trošku iná, a tak si otcovia môžu tiež budovať vzťah so svojim dieťaťom už od začiatku.

Kým po minulé roky boli podmienky pre otcov na materskej prísnejšie, dnes to majú muži jednoduchšie. Otec môže požiadať o materské kedykoľvek v období, dokým jeho dieťa nedovŕši tri roky. Dávky počas materskej dovolenky však nemôžu poberať naraz obaja rodičia. Ak o materské požiada otec, automaticky je tým ukončený nárok matky na tento príspevok. V praxi to znamená, že ak na materskú nastúpi otec, matka nemôže poberať materské ani rodičovský príspevok. Po nástupe matky do práce je potrebné nahlásiť všetky zmeny na Sociálnej poisťovni. Po tomto zdokladovaní môže otec nastúpiť na materskú dovolenku a poberať materské rovnako, ako predtým poberala matka.

Na materskú dovolenku môže teda nastúpiť aj muž, otec dieťaťa. Avšak nielen on. Ak matka dieťaťa nežije s otcom dieťaťa, na materskú môže nastúpiť akákoľvek fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti. Kto teda môže poberať materské?

  • Nevlastní rodičia v prípade, že dieťa nežije so svojimi biologickými rodičmi
  • Starí rodičia, ak im bolo dieťa zverené do starostlivosti
  • Manžel/Partner matky dieťaťa, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti
  • Manželka/ Partnerka otca dieťaťa, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti
  • Iná fyzická osoba, ktorej na starostlivosť o dieťa udelili súhlas a právomoci príslušné orgány

Keď je matka na materskej dovolenke, nie je to to isté, ako keď je otec na materskej dovolenke. Rozdiel je v dĺžke trvania materskej. Kým žena je s dieťaťom doma na materskej 34 týždňov (matka dvojčiat a viactorčiat 43 týždňov, osamelá matka 37 týždňov), otcom je povolené zostať na materskej 28 týždňov. Je dôležité vyrátať si presne toto obdobie tak, aby sa všetko stíhalo do tretích narodenín dieťatka, pretože v opačnom prípade bude materská ukončená v deň, kedy dieťa dosiahne vek tri roky. Ako ženy - matky, tak aj muži - otcovia, musia splniť určité podmienky, aby mohli nastúpiť na materskú dovolenku a poberať materské. V prvom rade je potrebné oznámiť tento zámer v práci a dohodnúť sa so šéfom o čerpaní materskej dovolenky.

Výpočet materskej

To, či má rodič vôbec nárok na materské, závisí od toho, či si rodič platil počas dostatočného obdobia nemocenské poistenie, teda 270 dní počas posledných dvoch rokov. Často sa totiž stáva, že tento minimálny limit 270 dní nie je splnený, a tým pádom nárok na materské nevznikne.

Výška materského sa odvíja od vymeriavacieho základu poistenca, z ktorého sa platilo poistné. Zároveň sa materské vypočíta zo 75% hrubého príjmu rodiča, z ktorého sa vyráta denný základ. Ide o vyššiu sumu, než v prípade rodičovského príspevku.

Ak sa otec rozhodne materskú prerušiť, môže tak urobiť kedykoľvek a vrátiť sa naspäť do práce.

Otec na materskej - postup pri jej vybavovaní

Ak otec spĺňa podmienku nemocenského poistenia, ktoré sme spomínali vyššie, má nárok na materské. Je potrebné prísť do Sociálnej poisťovne a vyplniť tlačivo: Žiadosť o materské. Toto tlačivo vezme aj do práce, kde je potrebné, aby zamestnávateľ vyplnil a potvrdil pečiatkou s podpisom časť určenú na vyplnenie zamestnávateľom. Keď Sociálna poisťovňa všetko odsúhlasí, môže otec nastúpiť na materskú dovolenku.

Tip: Myslite na vybavenie potrebných dokladov včas, aby ste sa mohli pri dieťati vymeniť plynule bez zbytočného naťahovania času.

Ak je otec živnostník, je pre neho nástup na materskú výborným riešením. Živnostník totiž nástupom na materskú nemusí pozastaviť svoju živnosť ani ju rušiť, ale všetko funguje ďalej. Materská tak pre otca podnikateľa predstavuje svojim spôsobom ďalší príjem, pričom zároveň má otec možnosť byť so svojim dieťatkom v období, ktoré mu nikto a nič nenahradí.


Čítajte viac v článku Materská dovolenka.

Prihláste sa na odber noviniek 10%

a získajte 10% zľavu na Váš prvý nákup, exkluzívne ponuky a najnovšie informácie.

Zaujímajú ma:

Kliknutím na „PRIHLÁSIŤ“ súhlasíte so zaradením Vašej emailovej adresy do databázy prevádzkovateľa týchto stránok, a so zasielaním informácií o jej produktoch a službách. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov a právach dotknutej osoby, sú uvedené tu